top of page

WORKDAY

 

ရက္စြဲတစ္ခုထဲကုိ အလုပ္လုပ္ရက္ေတြ ေပါင္းထည့္လုိက္မယ္၊ အဲဒီအခါ ေနာက္ဆုံးအလုပ္လုပ္ရတဲ့ ရက္စြဲ ကိုသိခ်င္တဲ့အခါ Workday function ကုိ အသုံးျပဳလို႕ရပါတယ္။ တြက္ခ်က္တဲ့အခါ ရုံးပိတ္ရက္၊ အားလပ္ရက္ စတာေတြကုိ အလုိလုိ နွဴတ္ျပီး တကယ္ အလုပ္လုပ္ရတဲ့ ရက္ကုိပဲ တြက္ ခ်က္ ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

 

သူတုိ႕ရဲ Formula ေတြက လဲ လြယ္ကူပါတယ္။

 

=WORKDAY(start_date, days, [holidays])

 

Start_date က စျပီးေရတြက္မယ့္ရက္

 

days က ထပ္ျပီးေပါင္းထည့္ေစခ်င္တဲ့ အလုပ္လုပ္ရက္

 

holidays က ေတာ့ ထည့္လဲရ ၊ မထည့္လဲ ရပါတယ္၊ ကုိယ္တြက္ခ်က္ မယ့္ ရက္ထဲမွာ Sat, Sun မဟုတ္ပဲ ရုံးပိတ္ရက္ပါခဲ့ရင္၊ ဥပမာ ျပည္ေထာင္စုေန႕ ၊ လြတ္လပ္ေရးေန႕ စသျဖင့္ ရွိေနရင္ အဲဒီရုံးပိတ္ရက္ေတြကုိ ထည့္မတြက္ခ်က္ခ်င္တဲ့အခါမွာ ထည့္သုံးလုိ႕ရပါတယ္။

Workday
bottom of page