WORKDAY

 

ရက္စြဲတစ္ခုထဲကုိ အလုပ္လုပ္ရက္ေတြ ေပါင္းထည့္လုိက္မယ္၊ အဲဒီအခါ ေနာက္ဆုံးအလုပ္လုပ္ရတဲ့ ရက္စြဲ ကိုသိခ်င္တဲ့အခါ Workday function ကုိ အသုံးျပဳလို႕ရပါတယ္။ တြက္ခ်က္တဲ့အခါ ရုံးပိတ္ရက္၊ အားလပ္ရက္ စတာေတြကုိ အလုိလုိ နွဴတ္ျပီး တကယ္ အလုပ္လုပ္ရတဲ့ ရက္ကုိပဲ တြက္ ခ်က္ ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

 

သူတုိ႕ရဲ Formula ေတြက လဲ လြယ္ကူပါတယ္။

 

=WORKDAY(start_date, days, [holidays])

 

Start_date က စျပီးေရတြက္မယ့္ရက္

 

days က ထပ္ျပီးေပါင္းထည့္ေစခ်င္တဲ့ အလုပ္လုပ္ရက္

 

holidays က ေတာ့ ထည့္လဲရ ၊ မထည့္လဲ ရပါတယ္၊ ကုိယ္တြက္ခ်က္ မယ့္ ရက္ထဲမွာ Sat, Sun မဟုတ္ပဲ ရုံးပိတ္ရက္ပါခဲ့ရင္၊ ဥပမာ ျပည္ေထာင္စုေန႕ ၊ လြတ္လပ္ေရးေန႕ စသျဖင့္ ရွိေနရင္ အဲဒီရုံးပိတ္ရက္ေတြကုိ ထည့္မတြက္ခ်က္ခ်င္တဲ့အခါမွာ ထည့္သုံးလုိ႕ရပါတယ္။